Da 2. verdenskrig kom til Somdalen

Det første jeg kan huske helt klart, var de ting som skjedde hos oss 15. april 1940. Jeg var da snart 4 år. Ting som hadde skjedd før denne tiden kan jeg nok huske noe av, men erindringene før den tid er nokså  utydelige. Men den 15. husker jeg klart at det var mange soldater inne i huset hos oss på ettermidagen denne dagen. Noen satt, noen sto, og ute gikk noen soldater frem og tilbake. Hos oss i Lystig - kroken hørte vi utenfra dalen skuddsalver, enkelte ganger spredt skyting, andre ganger svært  intenst. Det var fra kampene mellom norske  og tyske styrker. Jeg tror vi hørte skuddsalvene fra kampene helt fra Hallingby og til de utpå ettermiddagen stilnet av ved Somdalen skole.

På divanen vår i kammerset innenfor kjøkkenet, lå en lang mann og skalv. Det var troppsjefen til soldatene, han hadde fått sjokk. Uheldigvis for det norske forsvaret viste det seg i dette tilfellet at ingen lederskikkelse fremsto da sjefen sviktet. Ifølge Jan Helge Østlund i "Krigen på Ringerike, Beretningen om felttoget i 1940", ble også noen av de norske soldatene så forkomne, bl. a. av tidligere påkjenninger og utmattelse, mens de lå i stillinger ved Somdalen skole at de regelrett sovnet i stillingene sine. Men de soldatene som var hos oss hadde tydeligvis desertert fra stillingene sine i området ved Hallingby eller ved Somdalsskolen.

Plutselig gikk kjøkkendøra opp, og inn kom en fremmed mann som brølte: "Kommer tyskerne hit nå, vil dere bli skutt alle sammen." Og så gikk han ut og fortsatte videre på sin vei mot Samsjøen.

Utpå ettermiddagen øket ildgivningen kraftig fra området  ved skolen,  og ble mye mer intensiv enn vi hadde hørt tidligere på ettermidddagen. Vi hørte kulene hvine og plystre, så det hørtes ut som om prosjektilene suste forbi oss. Tyskerne gikk trolig til stormangrep ved skolen. Nå fant mor og far ut at vi måtte evakuere, for som mange sa: "Nå er tyskerne like ved - nå kommer de." Jeg ble pakket inn i et ullteppe, og far bar meg på skaren nedover Lystig - jordet, og tok deretter veien til Nordenga-stua (nede ved elva Somma), som lå litt gjemt til, men likevel bare 10 minutters gange fra huset vårt. Da vi gikk var soldatene fortsatt gjenværende i huset, og troppsjefen lå fortsatt og skalv på divanen.

Nede i Nordeng-stua var det kommet folk som hadde evakuert fra Hallingby, så det var ganske folksomt der. Jeg husker at det ble gjort plass til oss barna i senga da kvelden kom, og jeg syns å huske at jeg lå bak ryggen til John Granheim, som var litt yngre enn meg. Vi barna hadde det komfortabelt der vi lå og sov om natta.

Utpå natta gikk far tilbake til huset vårt for å se hvordan det sto til. På vei mellom elva og Lystig-jordet hørte han plutselig en mannstemme som sa: "Hysj, det kommer noen." Og at sikringen på et våpen ble slått av. Han ble stående helt stille en lang stund uten å gi seg til kjenne. Da vaktpostene ikke hørte noe mer, gikk de vel ut fra at de hadde hørt feil. Etter en stund hørte han at  mange menn begynte å lee på seg og snakke sammen. Det viste seg at far hadde komme på kompani Knoff, som var på marsj fra Hallingby til Finsand. De hadde hatt hvil, og imens hadde de vært så heldige at min onkel Martin (Martin Raastad) og Thorvald Støa hadde meldt seg frivillige til å være kjentmenn over til Finsand.

Da far kom opp til huset vårt utpå natta, var alt stille og alle soldatene var borte, også troppsjefen og fars gamle dress. Synet av troppsjefen som lå sjokkskadet og skjelvende på divanen har fulgt meg i alle år.

Dagen etter var alt stille, og vi fikk etter hvert vite om de forferdelige hendelsene på Somdalsgårdene dagen før. Etter at de norske styrkene hadde måttet trekke seg tilbake fra området ved skolen, kom tyskerne opp til Somdalsgårdene. Der oppførte de seg som de mest råbarkede bøllene som de egentlig var. Noen tilreisende, samt folket på Sørgarden (Somdalen Søndre) hadde søkt tilflukt i gjødselkjelleren på gården. Da de hørte at tyskerne kom til gården, gikk de fleste ut med armene over hodet. Men 4 av dem, nemlig Kristian Hval (46) (eier av Sørgarden), Thor Moen (32) (sveiser på gården), Einar Andreas Holst (16) og Per Holst (15), ble sittende litt lengre i gjødselkjelleren. Disse ble funnet av tyskere, og ble ført ut med makt, og ført opp til stabburet på Nordgarden (Somdalen Nordre), stilt opp og skutt med skuddsalver over flere minutter. De som tok seg av de skutte dagen etter, fant også at noen var stukket med bajonetter.  De 2 guttene var nevøer av eieren Kristian Hval, og de ble skutt mens deres mor sto med tyske børsepiper mot seg og måtte se på. ("Krigen på Ringerike" av Jan Helge Østlund.) (I Somdalen ble det derimot sagt at moren, som kunne snakke tysk, hadde sprunget mot de tyske skytterne og skreket "stans, stans." Men tyskerne skjøt likevel. Det er vel å anta at Østlunds opplysninger er de riktige, da jeg antar at han har skjekket dette med fru Holst selv.)

 Man kan stille mange slags spørsmål ved en slik barbarisk handling. Hadde tyske befal og soldater noengang hatt en anstendig moral? Hadde Hitler hjernevasket det tyske folk til å bli barbarer. Hva slags nasjon var tyskerne, som kunne finne på å velge en gal mann som sin leder? Vi fikk etter hvert erfare at galskapen, som vel lå så nær opptil dyrisk råskap, ja den verste rovdyrråskap,  bare fortsatte mange steder i verden så lenge krigen varte. Det er imidlertid betryggende å registrere at de ansvarlige ledere i dagens Tyskland fører en  fornuftig politikk som motstandere av krig og som arbeider for fred og stabilitet i Europa og verden ellers.

Før tyskerne kom til Hallingby, hadde de samlet 73 nordmenn som ble tvunget til å gå foran dem opp til broen ved Hvalsevja. Der ble de stilt opp med beskjed om at hver 10. ende mann skulle skytes. Dette fordi tyskerne trodde at det var sivile som hadde skutt tyske soldater i Nymohellinga sør for Hen. Her kom det kontra-ordre i absolutt siste øyeblikk, da de tyske lederne i området var blitt klar over at angrepet var utført av norske soldater. En av de tyske soldatene unnslapp, og det er nok denne som har rapportert om norske soldater.

På Hallingby ble Erik Farmen skutt, da han kom gående fra skogen ovenfor Farmen, mens de første tyske soldatene passerte på riksveien.

Du kan lese mer om kamphandlingene i 1940 i boka "Krigen på Ringerike. Beretningen om felttoget i 1940" av  Jan Helge Østlund, som jeg har sakset fra. Den finnes på Ringerike Bibliotek. Jeg har også sakset materiale fra min bror, Magne`s, særoppgave fra gymnaset: "Krigshandlingene i Ådal 1940".

Folkene i Somdals-grenda var som folk ellers i Norge ikke forberedt på krig, og hvordan man skulle forholde seg. Mange av familiene holdt seg hjemme i husene sine, mens andre evakuerte bort til hytter ute i skogen da tyskerne kom  15. april.  Noen familier hadde også folk fra andre steder hos seg, folk som selv hadde evakuert til Somdalen. Dette var folk fra bl. a. Oslo, tror jeg. Allerede 9. april  og de etterfølgende dager gikk det en strøm av folk, mest kvinner og barn, oppover Ådal fra de stedene hvor tyske tropper trengte frem, særlig fra Osloområdet. På få dager økte folkemengden i Ådal til nesten det dobbelte. Den 16. april, dagen etter at tyskerne hadde dratt forbi Somdalen, vendte de fleste av somdølingene som hadde forlatt sine hjem, tilbake til hjemmene sine.

Som et eksempel på evakuering kan nevnes at hos Anna og Gudbrand Raastad, og deres nær 4 år gamle sønn, Arne, var huset fullt av "flyktninger" fra flere steder - bl.a. noen fra Hønefoss. Da ildgivningen fra stillingene ved Somdalsskolen stilnet av utpå dagen den 15. april, gikk Gudbrand til Midtgards-tajet og speidet nedover mot de andre Somdalsgårdene. Der så han at tyskerne hadde stillinger med mitraljøser pekende oppover mot Tajet. Da onkel Gudbrand så dette gikk han hjem og tok med seg familien og en del av "flyktningene" til Muggerudhytta, et avsidesliggende skogshusvære langt oppe i åssiden mellom Nersetra og Fjellsetra. Det var en lang marsj, antagelig delvis på tømmerveier der hestekjørerne gjennom vinteren hadde kjørt med sine tømmervendinger, og delvis i løssnø, hvor de gikk i snø til knes. Lille Arne ble båret av sin far over lange strekninger. (Muggerudhytta står i dag som uthus hos en av oppsitterne i Bergsundgrenda).

Jeg husker at noen av oss barn gikk sørover Samsjøveien den 16. april. Ved "Bakkeveien" sto noen biler hensatt i nærheten av veien. Dette var tydeligvis biler som folk hadde satt fra seg og tatt bena fatt innover skogen mot Samsjøen. Jeg husker at en av bilene var full av sjokoladeplater. Den var ikke låst heller, men vi rørte ikke noe i bilen.

Ganske snart kom det opp et vakttårn på Nordgarden (Nordre Somdalen), samt et vaktlokale. Dette vakttårnet var bygd så høyt at de hadde oversikt over store deler av Somdalen, og viktigst , sett med tyskernes øyne, vaktmannskapet registrerte all trafikk som gikk på riksveien (nåværende E-16), da de hele tiden kunne oppservere Lindbråtahellinga, noen hundre meter på andre siden av jordet i sørvest.

Tidene som fulgte ga nok etter hvert store forandringer i hva folk var vandt til fra før. Etter en tid kom rasjoneringskort, som måtte benyttes på spesielle varer. For å sørge for mat, anskaffet folk jevnt over egen ku, gris,  høner og kaniner. Fra før var det bare gårdene og småbrukene som hadde dyr, men nå anskaffet folk som bare hadde en tomt også dyr. I Somdalen var tomtene jevnt over store, og det kom raskt opp mindre fjøs og en liten låve. Det skjeddee også hos oss, hvor vi i tillegg til grisen, høner og kaniner, også kunne slakte en gris hvert år og av og til en kvige. Det var nok ingen som sultet av somdølingene under krigen , tror jeg.

Alle var gode nordmenn, og det var ingen, såvidt jeg husker, som så med misstenksomt blikk på andre i dalen. Etter som årene gikk øket aktiviteten med motstandsarbeidet, og "alle" i bygda visste at det foregikk motstandsarbeid innpå åsen. Men jeg kan ikke huske at noen snakket åpent om dette, og i hvert fall overhode ikke til fremmede.

Jeg husker spesielt at det en dag  kom en fremmedkarer til oss utpå dagen og spurte etter far. Jeg synes å huske at han var ikledd knickers, vindjakke, lue og hadde ryggsekk og ski. Da far jobbet hele dagen i skogen, ble den fremmede sittende på kjøkkenet hos mor og vente intil far kom hjem. Det var da for far å sluke litt mat, og så følge den fremmede dit han skulle, noe som jeg senere forsto var til en hytte hvor han skulle møte motstandsfolkene. Ofte var vel dette instruktører i våpen og sprengstoff, tror jeg, for far nevnte aldri noe om disse folkene. Jeg har senere forstått at denne los-tjenesten var en avtale mellom han og Trond og Knut Bergsund, på Bergsund, som var viktige hjelpemenn for sin svoger ing. Åge Larsen i Hønefoss. Åge Larsen som var en fremtredende leder i Milorg. og hans kontaktnett i Ådal lettet sikkert  arbeid hans for å få utført oppdragene.

På slutten av krigen da Milorg drev svært aktivt, var det flere yngre somdøler som var med i motstandskampen. og da freden kom i 1945, så vi disse somdølingene igjen i militære uniformer i forskjellige oppdrag i forbindelse med freden. Somdølingene inngikk i 14.222 Ådalsgruppa, som var den største på Ringerike og talte 178 mann.

Om okkupasjonstiden og frigjøringen kan du lese i "Krigen på Ringerike, Okkupasjon, motstand og frigjøring", av Jan Helge Østlund. Denne boka finnes også på Ringerike Bibliotek.

 

 

Tilbake til hovedsiden