Ofresteinen på Massingbrumoen/Brattbakka.


Ved den gamle stien som ble brukt så sent som i første del av 1940-åra mellom Massingbrumoen og Brattbakka, ligger Ofresteinen. Steinen ligger helt inntil stien.

Her skal en gjetergutt ha blitt revet i hjel av ulver. I et desperat forsøk på å redde seg, skal han ha krøpet opp på steinen. Men ulvene hoppet også opp på steinen og fikk tak i han.

Når vi i min barndom gikk forbi denne steinen, la vi alltid på en kvist til minne om gjetergutten. Og i denne tiden var det alltid en stor kvistdynge oppå steinen, så det var tydelig at alle som gikk forbi ofret med en kvist.

Det var spesielt i bærtida i 1940 – åra at vi søsken sammen med mor hadde kontakt med steinen. På Massingbrumoen var det da store mengder tyttebær, mens det i Brattbakka bugnet av bringebær. Brattbakka er den bratte dalsiden som ligger ca 150 – 200 m ovenfor ofresteinen. (Brattbakka er egentlig navnet på den nåværende traktorvei, dengang hestevei, som går rett opp dalsiden langs Tverrbekken. Bringebærfeltet grenset inntil denne veien). I den bratte åssiden var det hogd en hogstflate (snauhogst), hvor nitrifikasjonen i jordbunnen tydeligvis hadde virket bra, da hele hogstflaten hadde blitt en kjempestor hage med villbringebær.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kontrollerer Odd Helge Moen og godkjenner at det er den riktige steinen. Mine brødre Magne og Erik til høyre bevitner også riktigheten.

Stien over Massingbrumoen til ofresteinen har vært ute av bruk i over 50 år, så den har vært svært gjengrodd og vanskelig å finne for de som ikke har vært kjente. Den er nå kvistet opp og merket med rød maling på enkelte trær, så nå skal det være lett å finne frem.  Det er ryddet rundt ofresteinen og det er lagt noen kvister oppå den, samtidig som den er merket med navnet "Ofresteinen" på en plankebite. Det er også skrevet en informasjon som er heftet fast på denne. Så ofresteinen skal være lett å se.  

Det ville være fint hvis hver av dere som kommer til å gå forbi, kan ofre en kvist på steinen til minne om gjetergutten som ble revet i hjel.

Til hovedsiden