Sølvåren i Trollhaugene – et gammelt sagn.


Trolhaugene er fortsettelsen av dalsiden fra Brattbakka (Tverrbekken) og østover mot Hvalssetra.

Et gammelt sagn sier at en gjetergutt en dag satt i Trollhaugene og hogg med kniven sin i moseteppet. Plutselig kjente han at fjellet var mye bløtere på et bestemt område. Da han avdekket berggrunnen ved å fjerne moseteppet, så han at det var en sølvåre han hadde funnet.

Da gjetergutten kom tilbake til gården (eller setra) om kvelden med buskapen, fortalte han dette til bonden. Gjetergutten viste sølvåren til gardbrukeren. Da slo bonden i hjel gjetergutten, fordi han ikke ville ha noe gruvedrift i sin skog og den uro som fulgte med dette. Og deretter var det aldri noen som nevnte noe om sølvåren i Trollhaugene.

Når det gjelder sølvet, så sier sagnet videre at KUA står / ligger i Ådal, mens KALVEN står / ligger i Kongsberg.

Til hovedsiden