Turbeskrivelse Finneplassen.


Denne turen er ca. 21 km lang tur/retur

Turen til Finneplassen anbefales å tas med bil eller sykkel. For de som vil sykle kan jeg opplyse at Samsjøveien er fin å sykle, da den er meget ”flat”. Det finnes bare en lengre motbakke, og denne er nord for Nersetra (når du kommer fra Finneplassen) eller sør for Nersetra (når du skal i retning Finneplassen). For de som vil sykle, er det parkeringsmuligheter for bilen mange steder fra veikrysset v/E16 og til Somma Sag.

Denne turen kan du lett forlenge med opptil 30 – 40 km, ved å sykle skogsbilveien langs Haugerudelva, hvor du kan komme til Veslesamsjøen, eller andre steder inne på Haugerudåsen. Jeg har ikke stiplet på noen ruter innover Haugerudåsen, men den enkelte kan bruke kartet og legge opp sin egen rute.

Det er også mulig å sykle i retning Fjorda hvis du følger veien til Søndre Espetjern. Denne veien har noen lange seige motbakker på veien innover. Der veien slutter er det ikke langt igjen til Fjorda (Se kartet).

Kommentarer til anmerkninger inntegnet på turkartet:

1. Veikryss til Samsjøen (Finneplassene).
Veikryss E16/veiskilt til Samsjøen.

Gravhauger på brinken Sommamoen.

Noen hundre meter etter at du har svingt av fra E-16, litt før du kommer til Somma Sag, kan du se gravhauger på høyre side av veien, bare et steinkast mot syd for veien. Her finner du 9 klart markerte rundhauger som ligger på rekke og rad. De fleste har tydelig fotgrøft. Du kan finner flere opplysninger om disse gravhaugene på siden "Gravhauger på brinken Sommamoen".

2. Somma Ved.

Her lå tidligere Somma Sag. Om denne og om Somma Ved kan du lese mer om under "Industri i Somdalen".

3. Gravområdet Søla - Verket.
Se eget notat om dette området.

4. Veibom i Lystigkroken.
Ved det siste huset i grenda Lystigkroken ligger veibommen, som er en selvbetjent betalingsbom. Lystigkroken (grenda) har sitt navn fra det største bruket i grenda, og det hetter da selvsagt Lystig. Jeg håper at navnet vil sette deg i godt humør. 

5. Sagfossen.
Denne fossen vil plutselig vise seg på høyre hånd. Helt nedenfor fossen, og på den andre siden av elva, har det ligget en sag som ble drevet med vasshjul. Merk de flotte fosseforbygningene i overkant av fossen som var damanlegget der man demmet opp vann for drift av saga. Dambrua over elva ble nok revet av sikkerhetsgrunner for lenge, lenge siden. Jeg kan ikke huske å ha sett denne brua. 

Når fløtningen pågikk om våren. var det alltid plassert fløtere på denne muren, fordi det var viktig å sørge for at det ikke satte seg tømmerstokker på tvers mellom dammurene. Dette kunne være et farlig arbeid, da strømmen i overkanten av fossen fikk enkelte stokker til å slå i lav høyde over muren. Å bli truffet av en slik stokk ville være den sikre død, da man foruten å bli truffet av stokken, også ville bli kastet ut i fossen nedenfor.

Kjører vi noen hundre meter lenger, kommer vi til Klypebrua, der veien krysser Somma. Noen hundre meter herfra oppover langs elva ser vi Pruppen, et damanlegg i sørenden av Breitjern, som dannes av Somma.

6. Finneplassene.
Se eget notat.

For de som vil sykle oppover langs Haugerudelva eller mot Fjorda, tar vei av her. Veibommen er låst og det er normalt ikke mulig å komme igjennom med bil, men med sykkel er det jo tillatt å ferdes innover skogsbilveiene.

7. Pintangen – fin badestrand.
Ved normal og liten vannstand er det en bra badeplass her. Selve badestranden er spesielt egnet for familier med små barn. En ulempe er det at det ikke går noen opptråkket sti ut til stranden.

Like etter Pintangen kommer du til Samsjø-dammen, hvor det også er muligheter for å bade og betrakte damanleggene. Du har sikkert for lengst oppfattet at Samsjøen er regulert for kraftproduksjon, og vær derfor oppmerksom på sikkerhetsavstand til vannuttaket ovenfor dammen.

Fra Samsjø-dammen kan du følge skogsbilveien tilbake til E-16.

Håper at du har hatt en interessant og hyggelig tur.

Til hovedsiden