Turbeskrivelse Brannvakthytta


Dette er en fottur på ca 13 km. Kan forkortes hvis flere biler i følge, der en bil parkeres ved Klypebrua eller ved Nersetra i tillegg til ved skytebanen. Kan også forkortes til en avkortet rundtur over bygdeborgen og Somdalskollen (se nedenfor)

Jeg anbefaler å ta utgangspunkt fra skytebanen, og følge skogsbilveien forbi Fjellbråten. Fra der skogsbilveien slutter ovenfor Fjellbråten, er stien over Bygdeborgen og over Somdalskollen til i nærheten av Fjellsetra (28.06.2007) nykvistet og merket med rød maling , mens traktorveien fra Fjellsetra ned til  stikrysset nedenfor Bygdeborgen ble kvistet og rødmerket 01.07.2007. Nils Andreas Moen har æren for at denne stien nå er godt kvistet og merket. Som nevnt ovenfor er det er her lagt til rette for en avkortet rundtur over Bygdeborgen og Somdalskollen og ned til bilveien igjen. Går man fra Skyttebanen vil gåtiden på denne turen ta ca. 2 - 2,5 time, pluss tid til studie av Bygdeborgen, beundre utsikten og spise nisten.. 

Nils Andreas Moen har satt opp sti-skilter som peker til Skytterbanen, Bygdeborgen og Fjellsetra flere steder underveis, og gjør det lett å velge riktig sti. Se også postkasse satt opp på Bygdeborgen.


Bygdeborgen: Se eget notat.

Fra Fjellsetra kan man velge å gå videre til Brannvakthytta. Fra  Fjellsetra er det merket sti med blåmaling til Brannvakthytta.  

Fjellsetra var under siste verdenskrig en celle for hjemmestyrkene i tiden 1944 – 45. Etter krigen fikk den celle nr. 26, etter en registrering som ble utført i regi av hjemmestyrkemuseets venner D14.2. Mer om denne registreringen av celler kan du lese i boken ”Med Milorg D14.2 på skauen, 1944-45” av Bjørn Geirr Harsson og Per Chr. Hurum. 1995.

Underveis til Brannvakthytta passerer vi Lusdalskollen (høyde 676), hvor det er fin utsikt utover dalen mot Bergsund.

Kommet opp til Brannvakthytta (705 m.o.h.), som nesten ligger som et ørnereir på bergkanten sør på Fjøsvikfjellet, har du en flott utsikt. Mot øst ser vi over til Hadeland, mot sør gjenkjenner vi Gyrihaugen og Krokkleiva, mot vest ser vi Gaustadtoppen, Blefjell og Norefjell, foruten over til Høgfjell/Vikerfjell, og mot nord skuer vi inn i deler av Jotunheimen.

Ta deg god tid, kos deg gjerne med nista, oppe på platået ved siden av hytta, og nyt utsikten. Ca. 500 m mot nord, ligger Varden (710 m.o.h.), som ble tent når ufred truet landet i riktig gamle dager. Hvis du vil gå bort til varden, må du beregne god tid, fordi terrenget er delt opp av tverrgående daler med loddrette sider.

Brannvakthytta benyttes som kjent ikke i brannvakttjenesten i dag. En del ungdommer har restaurert hytta på dugnad, og med materialer gitt av daværende grunneier Trond Bergsund. Jeg tror at det er disse ungdommene som har fått lov å disponere hytta i dag.

For at turen skal bli en rundtur, anbefaler jeg deg å gå stien som går mot øst (retning Samsjøen) ned igjen. Denne støter på skogsbilvei i Muggerud. Underveis har du passert et lite hufs, hvor du kan hjelpe deg med tau, som er plassert på stedet. (Eller ta en liten omvei forbi hufset).

Jeg husker fra min barndom, at gamle folk fortalte at Muggerud var et gammelt bjørne-område. Som guttunge (i slutten av 1940 –åra og førsten av – 50) arbeidet jeg meget i dette området i fars skogkulturgjeng, men vi så aldri noe til bjørnen, unntatt en gang da noen av oss mente at vi så bjørnespor i myra like ved der skogsbilveien slutter.

Kommet ned til skogsbilveien i Muggerud, følger du denne nedover, gjennom Svimpedalen lenger nede, til du ser Breitjern og kommer inn på Samsjøveien ved Klypebrua. Litt over 100 meter nord for Klypebrua, ser du Pruppen, et gammelt damanlegg i sørenden av Breitjern. Spesielt den øvre delen av skogsbilveien i Muggerud er en opplevelse, der den er bygget i et vilt og vanskelig lende.

Fra Klypebrua følger du Samsjøveien til Lystigkroken (den første grenda du kommer til når du kommer fra nord). For å korte veien litt, kan du ta en sti som tar av ved det siste huset du kommer til i Lystigkroken og som går over til skytebanen. Regn med at stien er mer eller mindre gjengrodd.

Jeg håper at du kommer velberget tilbake til bilen på skytebanen, og at du og dine har hatt en opplevelsesrik og hyggelig tur i et terreng som var nytt for deg.

Alternative turer ned igjen fra Brannvakthytta:

Hvis du går denne turen flere ganger, kan du variere turen ned igjen ved å gå stien tilbake til Fjellsetra etter å ha vært på Brannvakthytta. Fra Fjellsetra kan du følge en sti (gammel tømmervei - hestevei) som går nordøstover nedover i retning Samsjøen. Denne stien støter på skogsbilveien fra Muggerud øverst i Svimpedalen, og du kan følge denne tilbake til Samsjøveien ved Klypebrua og fortsette til skytebanen.

Eller du kan fortsette stien fra Fjellsetra ned til Nersetra, hvis du har parkert bil der. Stien er avmerket på kartet.

På turen mellom Fjellsetra og skogsbilveien i Svimpedalen, passerer stien litt nedenfor Fjellsetra gjennom et bestand av grantrær, et bestand som tidligere i hvert fall har vært så tett at det selv midt på lyse dagen har vært litt halvmørkt inne i bestandet. Dette bestandet ble plantet i slutten av 1940-årene av fars skogkulturgjeng, som foruten far som sjef, besto av flere av oss guttunger/unggutter og husmødre fra Somdalskroken, og i dette spesielle tilfellet også var supplert med de faste skogsarbeiderne i Østre Bergsund skog. Vi arbeidet da to og to sammen, idet en grov hull i jorden med hakke, mens den andre sørget for at planten ble satt skikkelig ned. Dette var barrotsplanting (plantene hadde ikke jord på røttene fra planteskolen) Plantemetoden var "planting mot loddrett vegg". Jorden for øvrig på dette feltet var riktig svart fin moldjord. Dette medførte at det ble mye etterarbeid, fordi feltet etter et par år var forandret til ”jungel”, idet det var grodd opp bregner over hele området, bregner som var så høye at de gikk over hodene våre. I en del år måtte vi minst en gang i året gå over feltet og slå ned bregnene rundt plantene.

Jeg kan også fortelle at etter at min fetter Arne og jeg 11 år gamle ble rasjonalisert bort på Somma Sag (se turbeskrivelse Finneplassen: Somma Sag), fikk vi ansettelse i fars skogkulturgjeng som 12-åringer (i 1948 – tror jeg). Dette besto i rydding av hogstflater, gjenvekstpleie og planting av skog. Dette var sommerarbeid som vi gjerne ville ha. Her var det et trivelig miljø fordi flere av oss guttunger arbeidet sammen, og fordi vi tjente penger som bare var våre. Denne skogkulturgjengen besto til i begynnelsen av 1950-årene, og deretter fortsatte jeg med tømmerhogst og annet skogsarbeid på fritiden, inntil jeg som 18-åring dro ut i vår forunderlige verden for å se om jeg kunne skaffe meg litt lærdom om dette og hint.

Til hovedsiden