Tur Somdalsseteråsen og Trollhaugene

 

 

Turer på Somdalsseteråsen og Trollhaugene, noen forslag.

Parker på Tjernsvollen. Her gikk veien(stien) til Hadeland i gamle dager. Mye av traseen kan følges i retning Somdalsetra (tidligere merket turløype) til man kommer til Tverrbekkdammen. Der tar den gamle Hadelandsveien av og du må finne Hadelandsstien videre selv mot Øvre Hval seter. Se kart fra 1827. Denne turen kan kombineres med rundtur Ø. Hval seter og Somdalssetra, eller motsatt. Rester etter gammel løypemerking finnes.

En kortere tur kan du legge om Ofresteinen, eller ta turen til Ferningshytta som er litt lengre. Begge steder finnes rester etter tidligere løypemerker. Eller vandre litt i Trollhaugene.

Om høsten er det som regel mye tyttebær i området Massingbrumoen.

Skrevet 20.03.2016

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Documents and Settings\Raastad\Mine dokumenter\Nettsted\Bilder\Rolf_Karsten.bmp    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her rydder Karsten Hansen og Rolf Sæther en sti

 


K
arsten Hansen sitter på Somdalssetra og studerer løypa i 2010.


Håper at du og de som har vært med har hatt en hyggelig og opplevelsesrik tur.

 

Parkering Tjernsvollen

 

Tverrbekkdammen

 
 

 

 

Til hovedsiden